Linedans - præsten på slap line

12. s.e. trinitatis 2016, Matt 12,31-42 ♪
Broager d. 14. august kl. 10.30

Tak, Gud, for denne lyse morgen - 136, 1+6-7 Dejlig er den himmel blå (ønske fra 6-årig dåbsbarn - Han har den hele vide verden i sin hånd (ved faddertiltalen) - 307 Gud Helligånd, vor igenføder // 410 Som tørstige hjort monne skrige - 439,1 - 474 Jesus Krist, du gav mig livet - Må din vej gå dig i møde (som velsignelse) - 673 O Guddoms-sol fuldstærk og blid
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:
Jesus sagde: »Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende.
    Tag et træ: Enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For et træ kendes på frugten. Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer: På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes.«
    Da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham: »Mester, vi vil se dig gøre et tegn.« Men han svarede dem: »En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas’ tegn. For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas’ prædiken, og se, her er mere end Jonas. Og Sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom, og se, her er mere end Salomo.«
Ved gudstjenesten blev døbt 3 børn. Prædikenen blev holdt uden manuskript og dramatiseret af præsten som linedanser på line på et rødt reb, som blev lagt ud på gulvet. Sangark med nedenstående billede og tekst blev udleveret.


Den berømte Blondin krydsede for første gang Niagara-vandfaldene d. 30. juni 1859 under overværelse af, har man regnet ud, 100.000 tilskuere. Nu er det august, og han udvider sin forestilling med variationer: han har bind for øjnene, skubber en trillebør, går på stylter, sidder ned midtvejs og tilbereder og spiser en omelet. På billedet ovenfor bærer han sin manager Harry Colcord på ryggen. Forud har Blondin opmuntret ham med disse ord:
Se op, Harry…  Du er ikke længere Colcord, du er Blondin…  vær en del af mig, sind, krop og sjæl. Hvis jeg svajer, så svaj med mig. Forsøg overhovedet ikke at balancere selv. Hvis du gør det, vil vi begge styrte i døden.
Læs mere om linedanseren Blondin...