Hulemalerier, tiden før og efter år 0 (improviseret)

7. s.e. trinitatis 2016. ♪
Dybbøl Kirke søndag d. 10. juli kl. 10.3035.000 år gammelt hulemaleri. Håndaftryk af tre hænder: En lille familie, far, mor og barn?
Egentlig hånd-aftegninger, idet man med hænderne på væggen har lagt eller kastet farve
udenom.
 a fs fs fas fsf sdafsdfsfsdafsafs afsd fsda fsda fsd fs dfdsafsdfsadfsaf sdafsdf sa fsf asfsadfsfasdfs dfsdf sdafsadfsad fsd afasd fsd asdfasdfsadfsd fsdf sda fsadf sad fsdfsadfas fsdfsad sdf sdf sda fsda fsda fsdf sadfasdf sad fasdfsdfasd fsdfsad