Den store gevinst

Sidste s.e. helligtrekonger 2013. Matt. 17,1-9.

Broager kirke, søndag d. 19. januar kl. 10.30
15 Op, al den ting - 448 Fyldt af glæde over livets under - 56 Jesus er navnet mageløst // 321 O kristelighed - 439,1 - 476 Kornet, som dør i jorden - 634 Du ved det nok, mit hjerte 
[Desværre ingen lydoptagelse fra gudstjenesten]
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:
Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Jo­hannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus: »Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, én til dig og én til Moses og én til Elias.« Mens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!« Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde: »Rejs jer, og frygt ikke!« Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem: »Fortæl ikke nogen om dette syn, før Menneske­sønnen er opstået fra de døde.«
Det ville være fedt at vinde i lotto, ikke sandt? Den store gevinst! Fx en af de helt store gevinster, der er i det spanske lotteri, som kaldes El Gordo, hvilket netop betyder ”Den fede”.

Der er mange milliarder i præmiepuljen, og lodsedlerne er da også tilsvarende dyre. Derfor går folk sammen om at købe hele lodder eller køber del-lodder. Og så skal man altså kunne regne med brøker for at finde ud af, hvad gevinsten eventuelt måtte være: Præmiesummen står over delestregen som tæller, og nedenunder som nævner står antallet af dem, som har del i loddet. Det er ganske enkelt og ren matematik for de mindre klasser.

Men det, at man kan vinde en stor gevinst eller en del af den, betyder ikke, at man så også gør det. Og statistik­ken siger, at det er meget usandsynlig. Chancen er ble­vet sammenlignet med at køre i tog igennem hele Jyl­land og blinde smide sin indsats, 50 kr, pakket ind i sølvpapir sammen med ens navn og adresse, ud af vinduet og håbe på, at den rammer ned i den ene spand, som udløser gevinsten.

Men chancen er dog meget større end et andet lotteri, som jeg blev inviteret til at deltage i. Det var en mand fra Afrika, som allerede havde vundet den store gevinst, men han manglede lige nogle få tusinde kroner til billet­ten for at komme hen og få udbetalt gevinsten. Og hvis jeg ville låne ham pengene, kunne jeg få en stor bid af kagen bagefter. Problemet var naturligvis, at der slet ikke var nogen kage, men at det drejede sig om et forsøg på at svindle: Der var slet ingen gevinst, og jeg ville blive snydt, hvis jeg hoppede på den.

Og hvad har så alt dette at gøre med Jesus oppe på bjerget? Der, hvor disciplene hørte Gud tale, og hvor det blev forklaret og åbenbaret, at Jesus er Guds Søn?

Jo, det har at gøre med, at den store gevinst, og det guddommeligt gode på en måde kun er relevant, hvis vi får del i deri. Javel, det er da ganske interessant at se det himmelske lys og drømme om selv at bygge hytter der, men det er flygtigt og kortvarigt – ganske som det var for disciplene.

Ja, og ikke bare det. Vi kan ikke en gang gå op på et bjerg og møde Gud. Vi kan godt komme op på et bjerg og se en meget smuk udsigt og nyde den friske luft, sådan som jeg for øvrigt selv vil gøre i næste uge, når jeg skal på skiferie i Østrig. Men vi kommer ikke nærmere Gud på den måde.

Men hvordan kommer vi så nærmere Gud? Ja, I grunden er sagen, at vi skal gøre os klart, at det ikke er os, som skal komme nærmere Gud, men Gud, som kommer nærmere os. Og det gør Gud nemlig i sin Søn Jesus. Det er jo det vi har fået forklaret siden jul. Guds Søn blev menneske, født af Maria, og han levede på jorden blandt mennesker uden stor herlighed, og det var slet ikke typisk for ham at være i et guddommeligt lys.

Og synet, som de tre disciple, Peter, Jakob og Johannes fik, fik de jo heller ikke lov til at fortælle om til nogen, før Menneskesønnen var opstået fra de døde.

Tæller og nævner. Der skal stå noget over stregen, før regnestykket giver mening. Og det, som giver regne­styk­ket med Jesus mening, kommer først til at stå der, efter, at han er opstået fra de døde. Det vil sige, at det er ikke nok at kende Jesus, som ham, der gik på jorden hos mennesker nær hos alle de typer, der nu kan være, med alle mulige forskellige fejl og mangler, med sygdomme, med døden inde på livet, i hverdag og fest. Han var der, da de kom med deres så børn, ved bryllup­per, ved kom­sam­men, ude på gaden og blandt folk. Det er heller ikke nok at kende ham, som ham oppe på bjerget i himmelsk lys.

Men vi skal også kende ham, som ham, der led døden til sidst og blev begravet, men opstod på tredjedagen. Uden den slutning kan vi slet ikke få begyndt med at forstå.

At forstå. Røsten lyder fra himlen: ”Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag.” Og så fortsættes: ”Hør på ham”.

”Hør på ham” er vigtigt, netop fordi vi ikke kan se ham på bjerget. Men vi kan høre på ham til dagligt hernede i vores dagligdag. Her i Broager. Ved gudstjenesten, ved barnedåb, ved morgenandagten i radioen – hvis man ellers kan finde program 2. Vi kan høre hans ord, når vi læser i børnebiblen for vores børn og børnebørn.

Og vi kan også følge Jesu ord ved at vise, at vi har hørt efter, når han siger, at vi skal elske vores næste som os selv. Ved at følge hans eksempel og vise overbærenhed, medlidenhed, medmenneskelighed.

Og dette daglige følgeskab startere og fortsætter hver morgen og er ifølge salmedigteren Grundtvig en stor gevinst. I salmen ”Morgenstund har guld i mund” siger han, at ”glædelig er hver en dag, som leves til Guds velbehag, om end vi måtte græde”. Vi skal nemlig i alle forhold stole på Jesus gerning og Guds nåde og deraf få lyst og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil.

Og så, når solen går ned over vores dag, ”når den har gjort sin gerning”, så slutter Grundtvig med ønsket: ”Gud give os at skinne så, som himmellys, skønt af de små! Da randt for os guldterning.”

Det er den store gevinst, det er at vinde i spillet om himlen. Det er at få del i Guds herlighed i dag, i kommende dage og ind i evigheden. Amen.