Info

Hvem har skrevet og indtalt disse prædikener?
Det har jeg, Stefan Klit Søndergaard, som er sognepræst i Stenderup Kirke. Kig ind, eller lyt til prædikenerne på disse sider.

Hvem kan have nytte af disse prædikener?
Alle, som er interesseret i at lytte. Og måske kan man lære lidt undervejs om verden, om sig selv, om Gud. Og jeg kan lære noget af kommentarer sendt til skls@km.dk.

Hvem må benytte disse prædikener?
I statistikkerne for disse sider kan jeg se, at kollegaer lader sig inspirere (man læser og hører især de prædikener, der snart skal prædikes over). I den forbindelse vil jeg sige: Brug bare løs! Lån ideer og formuleringer. Tilpas og forandr, så det passer til egen stil, teologi og temperament. Forbedr.
    Husk, at prædikenskrivning på mange måder er mere et håndværk end en kunstart, fordi resultatet tæller mere end processen eller kunstneren. Derfor bør selvstændighed ikke være et absolut krav. (Manglende selvstændighed er også grunden til, at nogle af de prædikener, som jeg har holdt, ikke er at finde på disse sider).

Hvilken litteratur giver inspiration?
Ofte læser jeg i/har haft glæde af at læse:
 • Jeg har anskaffet (billigt gennem amazon.com indtil told og skat forlangte sin andel):
  • ”Stories for Telling: A Treasury for Christian Storytellers” af William R. White
  • ”The Sower's Seeds: One Hundred and Twenty Inspiring Stories for Preaching, Teaching and Public Speaking, Revised and Expanded” af Brian Cavanaugh
  • ”In the Beginning, There Were Stories: Thoughts About the Oral Tradition of the Bible” af William J. Bausch
  • ”Storytelling the Word: Homilies & How to Write Them” af William J. Bausch
  Sidstnævnte er trods usædvanlig dårlig korrektur og en noget snakkende stil særdeles inspirerende.
 • The Homiletical Plot: The Sermon As Narrative Art Form, Eugene L. Lowry (Westminister John Knox Press 2000 ($12.57 på www.amazon.com)
 • Kaj Munk, Mindeudgave, Prædikener, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Kjøbenhavn 1963.
 • Kirkeårets Texter af Johs. Asmund, Regin Prenter og Paul Seidelin (G.E.C. Gad 1941 & 1942).
 • Kronede dage af Erik Ågård, Aros 1994. (Jeg har også hørt en del af Erik Ågårds prædikener).
 • Lad os plante et træ af H.H. Siegumfeldt, Aros 1974.
 • Forskellige bøger af Helmut Friis.
 • Under arbejdet med mit speciale Fortællekunst i Genesis læste jeg en del relevant litteratur. Afsnittene ”kiasmer” og ”fortællekunst” er relevante i denne sammenhæng.
 • Robert Alter: Genesis
 • Jesusnet.dk. Det er formidling af højeste klasse. Uanset om man er enig eller uenig med den teologiske linje på Jesus.net, så er måden, der formidles på, værd at lære af!
Hvilken teknik er der anvendt på denne hjemmeside?
Jeg har tidligere indtalt prædikenerne hjemme som forberedelse fx gennem et usb-headset på computeren og har bl.a. anvendt det gratis program Audacity. Der er den ulempe ved at indtale ved computeren, at der er noget blæserstøj. Eller telefonen ringer, eller man bliver forstyrret af kone og børn.
    Enkelte gange har jeg anvendt min mobiltelefon som optager og lagt den foran mig på prædikestolen. Det giver en del rumlyd.
    Og sidst har jeg optaget direkte fra kirkens lydanlæg. Her er det mulig at få en meget ”tør” lyd, da mikrofonen, som jeg har på øret/kinden, næsten kun opfanger min stemme. Der har været lidt overstyring på de første optagelser, men det er blevet dæmpet senere. Den manglende rumlyd kan være problematisk, idet man knapt kan høre menighedens reaktion eller uro i forsamlingen. Den gode mikrofonlyd giver det problem, at det er påfaldende, når min stemme er ”rusten”.
    Kirkens lydudstyr har to kanaler, en med mikrofonlyd og en med rumlyd. Det mikser ikke så godt direkte pga. problemer med timing. Jeg vil gerne kunne justere timingen, lægge mikrofonsignalet i midten af lydbilledet og lade rumsignalet være i fase/modfase i de to outputkanaler. Når der ikke er mikrofonsignal, vil jeg gerne have mindre faseforskydning end fase/modfase. Mon det er muligt,
 at finde programmel, som kan udføre dette? Rummikrofonen bør også være tæt ved kor og orgel. For det meste anvender jeg kun kanalen med mikrofonlyd.
    Mp3-formatet anvendes, fordi det er det mest gængse.

Fremtiden?
Tja, måske bliver jeg træt af at lave disse sider, men ellers kan jeg forestille mig:
 • Velmikset stereo kan bidrage væsentlig til en god lyd.
 • Billedoptagelser.
 • Live udsendelser med lyd og billede, mon ikke det kommer engang?
Udsendte, længere optagelser
 • Jeg har i en del år år optaget hele gudstjenester og kirkelige handlinger. En overgang brændte jeg CD'er og sendte dem til dåbsforældre, brudepar og efterladte.
      Da det var temmelig tidskrævende er jeg senere gået over til at sende links til mp3-filerne (først i Google Drev, senere i Onedrive). Det er meget enklere, og ingen har problemer med at få afspillet filerne: kan den enkelte ikke finde ud af det, er der så meget mere lejlighed til at bede familien om hjælp og mulighed for at genopleve gudstjenester og kirkelige handlinger sammen.