Oversigt over ældre prædikener

Denne hjemmeside erstatter www.post-boks.dk/praediken. Siderne herunder ligger stadig på den gamle hjemmeside.
 2005
Rør ved mig, så jeg føler, at jeg lever – 1. s.e. påske
De sagde noget til nogen, og troens billeder opstod – Påskedag
De lette løsningers fristelse – 1. s. i fasten
Kristi frelsergerning omfatter hele skabningen – Nytårsdag
2004
2003
En ny begyndelse – Juledag
Et Herrens år? – 4. s. i advent
Tre Interviews – 18. s.e. trinitatis
Opstandelsen og livet – 16. s.e. trinitatis
Stands op, så skal du leve! – 13. s.e. trinitatis
Sorg, vrede og en udstrakt hånd – 10. s.e. trinitatis
Peter (Pedal) - et eksempel – 5. s.e. trinitatis
En flue, en bjælke eller en sporvogn i øjet – 4. s.e. trinitatis
Herren - et fast punkt i din horisont – 3. s.e. påske
Befrielse af modvillige – Palmesøndag
Misundelse - en af dødssynderne – Søndag septuagesima
Friheden i Kristus, stjernen i vort liv – Helligtrekongers søndag
2002
Trøst og håb for tålmodige og utålmodige – Julesøndag
Signaltjenesten på Lars Tyndskids mark – Garnisonens julegudstjeneste
Evangeliet også for det tvivlende vidne – 3. s. i advent
Guds rige før og efter verdens undergang – 2. s. i advent
Guds rige for døde og levende – 25. s.e. trinitatis
Retfærdighedens eller selvretfærdighedens skjorte – 17. s.e. trinitatis
Ord, der former på godt og ondt – 12. s.e. trinitatis
Det sted, man kommer fra – 9. s.e. Trinitatis
Kristendom på et bæredygtigt grundlag – 8. s.e. Trinitatis
Ramme eller indhold – 7. s.e. Trinitatis
Pas på pengene! – 1. s.e. Trinitatis
Livets brød i famlende hænder – 2. pinsedag
Helligånden kalder, og vi må sige tak – Pinsedag
Kristennavnet i arv og eje – 5. s.e. påske
Herre, du ved alt – 1. s.e. påske
Det utrolige må stå til troende –  Påskedag
Lad de små børn komme til mig – 1. s.e. helligtrekonger
2001
Juleflugten – Julesøndag
Ingen roser uden torne – 2. juledag
Det første lys skal brænde til sidst – 1. s. i advent
Hvor Gud sætter sit kryds – 23. s.e. trinitatis
Syndernes forladelse eller ingen regning – 19. s.e. trinitatis
Lov og evangelium – 18. s.e. trinitatis
Den gamle gartner – høst-, børne- og familiegudstjeneste
Åh, at være en høne – 15. s.e. trinitatis
Trinvis førstehjælp til åndeligt bevidstløse – 12. s.e. trinitatis
Den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes – 11. s.e. trinitatis
Når dronningen kommer til byen – 7. s.e. trinitatis
Forligelse hos børn og voksne – 6. s.e. trinitatis
Starte med grisen – 5. s.e. trinitatis
En gøgler for Kristus – ”Ringriddergudstjeneste”
Sandhed og retfærdighed i kærlighedens lys – 4. s.e. trinitatis
Kom til Jesus dag og nat – Trinitatis søndag
Spørgsmål til Miss Universe – 2. pinsedag
Aldrig svar på alt, men Gud elsker os – Kristi himmelfarts dag
Bed og træk vejret – 5. s.e. påske
Husk at sige tak – Store bededag
Lykke og angst – 3. s.e. påske (konfirmation)
Den Store Mission – 2. påskedag
Jesu kærlighed er stærkere end døden – 2. påskedag
Guds Rige strækker sig ind i vores verden – Skærtorsdag
Intet er umuligt for Gud – Mariæ bebudelsesdag
Lille øje, pas nu på, hvad du ser – 3. s. i fasten
Himmelhunden – 2. s. i fasten
Jesus tar’ skraldet og står dig bi – Fastelavns søndag
Oppe på bjerget – sidste s.e. helligtrekonger
Verdens mægtigste mand – 3. s.e. helligtrekonger
Miracle Whip – 2. s.e. helligtrekonger
2000
Med mor på altanen – Julesøndag
Jeg er ikke Kristus! – 4. s. i advent
Se, din konge kommer til dig – 1. s. i advent
Tre små grise – Sidste s. i kirkeåret
Skyld og skæbne – 21. s.e. trinitatis
Vidner, som lyser – Alle helgens dag
Hvordan man ser – 19. s.e. trinitatis
Det nye sprænger det gamle – 17. s.e. trinitatis
Se her kommer mutter – 15. s.e. trinitatis
Hvad kan jeg gøre – 13. s.e. trinitatis
Gud gider os mennesker – 10. s.e. trinitatis
Når nu min verden bliver... – ”Feltgudstjeneste”
Kender du Jesus Kristus? – 5. s.e. trinitatis
Elsk jeres fjender – 4. s.e. trinitatis
To brødre – 3. s.e. trinitatis
Roskildefestival – ”Kirkens fornyelse”
Smækken med døre – 2. s.e. trinitatis
Himmel og den 4. dimension – Kristi himmelfarts dag
Uden stolthed, på plakaten – 4. s.e. påske
Den gode hyrde – 2. s.e. påske
Guds solopgang fra det høje – 2. påskedag
Kan Brugsen levere varen? – Midfaste søndag
En djævelsk misforståelse – 3. s. i fasten
De havde fået en søn – 2. s. i fasten
Hr. politimand, jeg har en klippe i bilen – 1. s. i fasten
På vejen til Jerusalem – Fastelavns søndag
Billeder af Jesus – Sidste s.e. helligtrekonger
Lys og varme – 5. s.e. helligtrekonger
Møde ved en brønd – 2. s.e. helligtrekonger
1999
Nedtælling til 2000, lys i mørket – 2. s. i advent
Grieg, Maude og os andre – 3. s. i fasten
1998
De elendige, cykelløb – 22. s.e. trinitatis